Jagadish Bhattarai

Chair Person
jagadish@nicefoundation.org.np

Sukriti Chalise

Secretary General

Chiranjiwi Khatiwoda

Member

Kailash Shrestha

Member

Jamuna Shrestha

RC – Member
jamuna@nicefoundation.org.np